Czym się zajmujemy?

Analizując tendencje w rozwoju innowacyjnych technik i technologii, RIWT prowadzi badania na statkach, projektuje i wdraża m.in. systemy ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami technicznymi i uznaną metodyką badawczą. Wykorzystujemy nowoczesną aparaturę pomiarową oraz narzędzia informatyczne do wykonywania projektów instalacji a wdrażana przez nas technologia wpływa również na obniżenie kosztów eksploatacyjnych statku. Współpracujemy z firmami o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

O Firmie

Współzałożycielami RESEARCH AND INNOVATION IN WATERWAY TRANSPORT (RIWT) są Wojciech Ignalewski i Adam Jański, którzy postanowili połączyć wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte pracą naukowo-badawczą w jednym projekcie. Ponad dwudziestoletnia znajomość oraz zamiłowanie do innowacyjnych technik i technologii, zaowocowały budową firmy, której przewodnim celem jest prowadzenie badań i analiz emisji szkodliwych składników spalin silników okrętowych oraz projektowanie i wdrażanie systemów ograniczających zanieczyszczenie powietrza przez jednostki pływające.

Profil działalności

Profil działalności RIWT jest spójny ze współczesnymi trendami w rozwoju środków transportu wodnego, które określają kierunki modernizacji jednostek pływających czy wdrażanie do eksploatacji nowoczesnych statków spełniających surowe normy ochrony środowiska. Współczesna myśl konstrukcyjna dedykowana projektom nowoczesnych statków skupia wiele dziedzin nauki, jednak szczególnej uwadze poświęca się inżynierii środowiska, inżynierii bezpieczeństwa i ekonomice transportu.